Food Science & Innovation Institute

W Disaronno Ingredients działamy codziennie z myślą o tworzeniu wartości dla naszych klientów
poprzez nieustanne dążenie do doskonałości we wszystkich jej formach. Zdolność do innowacji,
strategia zorientowana na produkt oraz dokładna analiza trendów i spostrzeżeń konsumentów stanowią
podstawę badań i studiów prowadzonych przez nasz Food Science & Innovation Institute.

Mocne strony

Wysoko wykwalifikowane centrum badań i rozwoju

Ukierunkowanie na innowację i monitorowanie
współczesnych krajowych i międzynarodowych trendów konsumenckich

Współpraca z prestiżowymi podmiotami zewnętrznymi, jak np. uniwersytety i
ośrodki badawcze.

Mocne strony

Wysoko wykwalifikowane centrum badań i rozwoju

Ukierunkowanie na innowację i monitorowanie
współczesnych krajowych i międzynarodowych trendów konsumenckich

Współpraca z prestiżowymi podmiotami zewnętrznymi, jak np.
uniwersytety i ośrodki badawcze.

Cele

Jest to innowacyjne centrum badawczo-rozwojowe składające się z zespołu doświadczonych naukowców, kierowanych przez wykwalifikowanego Food Science Managera z dużym doświadczeniem w dziedzinie Technologii Żywności i Składników do Lodów i Cukiernictwa. Głównym celem jest zapewnienie, w sposób dynamiczny i z niezwykłą bliskością klientów, usług badawczych i studyjnych, które są nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, opracowując również niestandardowe rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej innowacyjnych klientów.

Cele

Jest to innowacyjne centrum badawczo-rozwojowe składające się z zespołu doświadczonych naukowców, kierowanych przez wykwalifikowanego Food Science Managera z dużym doświadczeniem w dziedzinie Technologii Żywności i Składników do Lodów i Cukiernictwa. Głównym celem jest zapewnienie, w sposób dynamiczny i z niezwykłą bliskością klientów, usług badawczych i studyjnych, które są nie tylko teoretyczne, ale również praktyczne, opracowując również niestandardowe rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej innowacyjnych klientów.

Korzyści dla rynku i klientów

Dzięki synergii, którą Food science & Innovation Institute uruchomił od momentu powstania, jest on w stanie opracować i zaproponować dalekosiężne strategie i rozwiązania w zakresie innowacji, ze stałą wizją na przyszłość i z uwzględnieniem bieżących uwarunkowań mikro- i makroekonomicznych. Działania, które mogą tworzyć wartość w łańcuchu dostaw, to w szczególności:

Analiza i badanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta zarówno rzemieślniczego, jak i przemysłowego.

Monitorowanie i kontrola kluczowych trendów rynkowych, we współpracy z działem marketingu przy wsparciu wiodących międzynarodowych dostawców analiz i badań trendów konsumenckich.

Współpraca z Centrum Badań Grupy
ILLVA SARONNO HOLDING z dostępem do innowacyjnych i unikalnych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem surowców i nowych zastosowań.